top of page

Proč se stát členem

Staňte se členem CzechBIO

  • Získáte kontakty na nejvýznamnější akademické instituce v oboru a možnost spolupracovat s nimi a podílet se na společných projektech.

  • Budete snadno navazovat spolupráci se všemi členy asociace a vytvářet společné projekty.

  • Budete získávat kontakty na nejvýznamnější instituce v oboru z celého světa, které se na asociaci obracejí při hledání potenciálních partnerů.

  • Budeme Vás propagovat na významných světových akcích v oboru biotechnologií.

  • Pomůžeme Vám získat lepší podmínky při účasti na zahraničních konferencích, výstavách a obdobných akcích.

  • Budeme Vám pomáhat při prosazování Vašich oprávněných zájmů ve vztahu ke státním institucím (včetně možnosti podílet se na tvorbě legislativy související s oborem).

  • Stanete se součástí celosvětové sítě klastrových organizací podporovaných Evropskou unií.

bottom of page