top of page

Vize a poslání

CzechBio

Poslání klastru

Posláním Klastru je podpora zvyšování konkurenceschopnosti svých členů. Toho chce dosahovat realizací společných projektů, propojením podnikatelské a akademické sféry v oboru biotechnologií a propagací svých členů a úrovně celého oboru v zahraničí a na významných světových akcích. Současně podporuje a zastupuje své členy při obhajobě jejich oprávněných zájmů a požadavků vůči všem dotčeným orgánům státní správy.

Vize klastru

Vizí klastru je vytvářet podmínky pro rozvoj a ekonomický růst celého odvětví biotechnologií v České republice jako jednoho z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky budoucnosti a tím napomáhat zvyšování bohatství země.

bottom of page