top of page
  • CzechBio

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. - nabídky licence na využití výsledků

V již ukončeném projektu TAČR GAMA jsme připravili celou řadu výsledků, které nyní nabízíme v rámci poskytnutí nevýhradní licence k využití.

Základní přehled (bez podrobností) je zde.

http://komercializace-vystupu-vav.uem.avcr.cz/vysledky-projektu/

V případě zájmu o licence z řad členů asociace CzechBio, případně i dalších subjektů kontaktujte prosím:

Ing. Jan Prokšík

vedoucí oddělení projektové podpory a technologického transferu

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083

142 20 PRAHA 4

e-mail : jan.proksik@iem.cas.cz

tel. +420 296 443 633

mob. + 420 724 336 590

bottom of page