top of page
  • CzechBio

Česko-francouzský obchodní den - Farmaceutický průmysl a biotechnologie


Vážení členové asociace CzechBio,

obchodní oddělení při Francouzském velvyslanectví v Praze – agentura Business France bude organizovat ve dnech 12. až 13.listopadu 2015 v Praze česko-francouzský obchodní den na téma « Farmaceutický průmysl a biotechnologie ».

Smyslem této akce je navázat nová partnerství a obchodní příležitosti mezi francouzskými firmami, které ještě nejsou na českém trhu a mezi stávajícími aktéry/farmaceutickými laboratořemi a výrobními závody a biotechnologickými společnostmi v České republice.

Požádal jsem paní Bébrovou o kontakty na biotechnologické klastry ve Francii, ndes jsem dostal přiložený soubor. Pokud byste měli zájem o spolupráci s některou organizací, bude pozvána na uvedenou akci 12.-13.11.

S francouzským klastrem dle vašeho zájmu bychom též domluvili spolupráci s podporou v rámci programu OP PIK. Připomínám, že uzávěrka předběžných žádostí je koncem srpna 2015, zatím od vás nemám odezvu, na které by se projekt mohl postavit.

Prosím o zprávu, se kterým francouzským partnerem (z přiloženého souboru nebo někdo další) bychom mohli začít jednat.

S pozdravem

Petr Bažant, CB


bottom of page