top of page
  • CzechBio

NABÍDKA ÚČASTI SOUTĚŽE YOUNG BIOTECH AWARD


Génopole je francouzský biotechnologický klastr s působištěm v pařížském regionu a letos bude pořádat 6. Ročník soutěže YOUNG BIOTECH AWARD. Letošní ročník je výjimečný tím, že jsou do něj přizvány také zahraniční společnosti a start-upy.

Soutěž je určena pro výzkumníky, vědce, podnikatele či studenty v oblasti biotechnologií v těchto sektorech : životní prostředí, potravinářství a průmysl, kteří nabízejí inovaci či vyvíjejí nějaký produkt v rámci start-upu (mladšího tří let).


Více informací naleznete na stránkách klastru :


bottom of page