top of page
  • CzechBio

O klastry ve Středočeském kraji je velký zájem


Přední zástupci firem, univerzit a výzkumných organizací se 6. 9. 2016 sešli v Dolních Břežanech, aby představili výsledky své spolupráce v klastrových iniciativách. Jak potvrdil zájem více než stovky účastníků, klastrování je ve Středočeském kraji aktuálním tématem. Středočeský Den klastrů pořádalo Středočeské inovační centrum (SIC) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA).

„Středočeský kraj je silný v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, což je dáno přítomností ústavů Akademie věd a navazujících firem jak v oblasti biotechnologií a fotoniky, tak v ICT a tradičních oborech, jako je strojírenství, energetika a potravinářství,“ uvedl hejtman Miloš Petera při slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil s náměstkem pro oblast regionálního rozvoje Karlem Horčičkou. Právě v těchto oblastech má Středočeský kraj silný potenciál, pokud jde o zakládání klastrových iniciativ – na Dni klastrů byly zastoupeny středočeské klastry CzechBio a STAR zaměřené na biotechnologie; energetiku a obnovitelné zdroje reprezentovaly Atomex Group, Česká peleta a Bioklastr.

Odborníci z řad členů zúčastněných klastrových organizací představili konkrétní úspěšné projekty zaměřené na problematiku Smart City, laserové technologie, nanotechnologie, kybernetickou bezpečnost, aplikovanou molekulární genetiku a sklářství v rozvojové politice ČR. Vysoce inovativní nanotechnologický klastr Nanoprogress, zakladatel Evropského strategického partnerství „AdPack“, zde účastníky seznámil také s Evropskou klastrovou politikou.

„Klastry rozvíjejí konkurenční výhodu daného regionu - vzhledem k tomu, že SIC si klade za cíl propojit strategii rozvoje území a budování inovačních a výzkumných kapacit v oblastech identifikovaných krajských specializací, má pro nás dnešní akce nemalý význam,“ upřesnil Ivo Říha, ředitel sekce Regionálního inovačního centra v SIC.

„Klastrová koncepce je v ČR rozvíjena již 14 let, ale v regionech stále není potenciál klastrů dostatečně využit,“ konstatovala Pavla Břusková, prezidentka NCA. „Proto se snažíme ukázat regionálním stakeholderům, co dokážou firmy spolupracující v klastru s výzkumnými a vzdělávacími institucemi či v mezinárodních klastrových konsorciích. K tomu, aby efektivně pracovali, vyžadují součinnost krajských vlád a začlenění do regionálních finančních nástrojů,“ dodává Břusková.

Na akci bylo rovněž předáno ocenění Zlatý klastr 2015, které za úspěchy dosažené v managementu, výkonnosti a internacionalizaci získala klastrová organizace CREA Hydro & Energy z Brna. Myšlenku spolupráce Středočeského kraje s Izraelem, světovým lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, podpořil velvyslanec Republiky Izrael v ČR, JE Gary Koren.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro podnikání a inovace, Technologické agentury ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.


bottom of page