top of page
  • CzechBio

Revize Modelových grantových dohod programu Horizont 2020


Evropská komise 27. února 2017 zveřejnila revidované verze obecných a specifických Modelových grantových dohod používaných v programu Horizont 2020. Změny se týkají například nové interpretace pojmu dodatečná odměna (additional remuneration) - více informací je k dispozici na odkazu http://ec.europa.eu/research/press/2017/pdf/270217_memo_en.pdf. Dále byla upravena definice tzv. in-house konzultantů, jejichž náklady je možné nárokovat v rámci osobních nákladů, řešena je otázka vnitropodnikových faktur a zpřesnily se podmínky pro nárokování nepřímých nákladů u příjemců, kteří jsou příjemci tzv. provozních grantů.

Změny, které jsou tzv. „ve prospěch příjemce“, budou aplikovány retroaktivně (tj. na všechny projekty běžící od začátku programu Horizont 2020).


bottom of page