top of page
  • CzechBio

Revize Modelových grantových dohod programu Horizont 2020


Evropská komise 27. února 2017 zveřejnila revidované verze obecných a specifických Modelových grantových dohod používaných v programu Horizont 2020. Změny se týkají například nové interpretace pojmu dodatečná odměna (additional remuneration) - více informací je k dispozici na odkazu http://ec.europa.eu/research/press/2017/pdf/270217_memo_en.pdf. Dále byla upravena definice tzv. in-house konzultantů, jejichž náklady je možné nárokovat v rámci osobních nákladů, řešena je otázka vnitropodnikových faktur a zpřesnily se podmínky pro nárokování nepřímých nákladů u příjemců, kteří jsou příjemci tzv. provozních grantů.

Změny, které jsou tzv. „ve prospěch příjemce“, budou aplikovány retroaktivně (tj. na všechny projekty běžící od začátku programu Horizont 2020).

Stručný přehled změn MGA ver 4.0 naleznete zde: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf

Upravené verze MGA k dispozici zde: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


bottom of page