top of page
  • CzechBio

Vyhlášení veřejné soutěže v programu DELTA


Technologická agentura ČR vyhlásila 28. února 2017 ve spolupráci s německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěž se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo.

Uzávěrka: 31. 5. 2017


bottom of page