top of page
  • CzechBio

Workshop: Obaly na bázi bioplastů


„Národní klastrová asociace Vás zve, jménem partnerů projektu DanuBioValNet, na mezinárodní workshop k tématu obalů na bázi bioplastů „Biopackaging – Let´s create future together“. Organizátory této pilotní projektové akce, která se uskuteční dne 6. března 2019 ve Vídni, jsou Business Upper Austria, ecoplus/The Business Agency of Lower Austria a Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska. Oficiální pozvánku a program naleznete na konci tohoto článku.

Vývoj a výroba obalů na bázi bioplastů je jedním ze tří hodnotových řetězců, na které se projekt DanuBioValNet zaměřuje (dalšími jsou fytofarmacie a eko-stavebnictví) v zájmu vyššího využití biologických obnovitelných zdrojů a tím i posílení bioekonomiky v zemích Dunajského regionu. Tímto workshopem projekt vytváří příležitost pro navázání spolupráce mezi firmami, klastrovými organizacemi a experty z oblasti bio obalů, využití bioplastů a cirkulární ekonomiky.

Během akce dostanete příležitost krátce prezentovat svou firmu/organizaci a také diskutovat výzvy a příležitosti Vašeho oboru i Vaše zkušenosti z praxe, a to v rámci tematických pracovních skupin dle programu.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Pro registrované účastníky je vstup na akci zdarma.

Registrovat se můžete ZDE


bottom of page