top of page
  • CzechBio

Fytofarmacie: mezinárodní workshop DanuBioValNet


Národní klastrová asociace Vás zve, jménem partnerů projektu DanuBioValNet, na mezinárodní workshop k tématu fytofarmacie “Danube Phytopharma Forum - Converting bio-based resources into successful phytopharmaceutical products”. Organizátorem této pilotní projektové akce, která se uskuteční dne 9. – 10. května 2019 ve městech Sofia-Plovdiv, Bulharsko, je Association of Business Clusters of Bulgaria a BIOPRO Baden-Württemberg GmbH ve spolupráci s Green Synergy Cluster a Bulgarian National Association Essential Oils, Perfumery and Cosmetics.

Fytofarmacie je jedním ze tří hodnotových řetězců, na které se projekt DanuBioValNet zaměřuje (dalšími jsou eko-stavebnictví a bio-obaloviny) v zájmu vyššího využití biologických obnovitelných zdrojů a tím i posílení bioekonomiky v zemích Dunajského regionu. Tímto workshopem projekt vytváří příležitost pro navázání spolupráce mezi firmami, klastrovými organizacemi a experty z oblasti fytofarmacie.

Součástí akce budou návštěvy laboratoře pro extrakci přírodních produktů a syntézu bioaktivních látek, růžových polí a pozorování sběru květů růží a exkurze do vybraných fytofarmaceutických firem (Rosa Impex Cosmetic Company Ltd., Vitanea, Galen-N HQ, Kateko OOD).

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Pro registrované účastníky je vstup na akci a exkurze ZDARMA.

Registrovat se můžete ZDE


bottom of page