top of page
  • CzechBio

Memorandum - kritická situace programu Aplikace z OPPIK


Asociace biotechnologických společností ČR - CzechBio se obrátila otevřeným dopisem na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Důvodem k zaslání otevřeného dopisu je neutěšená a velmi vážná situace stavu administrace a schvalovacího procesu výzkumných a vývojových projektů v programu APLIKACE z OP PIK. Tento dopis byl zaslán na základě jednání představenstva a VH CzechBio.


bottom of page