top of page
  • CzechBio

Nabídka využití výstupů projektu GAMA Ústavu experimentální medicíny AV ČR


Nabídka využití výstupů projektu GAMA Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. v červnu 2019 dokončil pětiletý projekt GAMA, zaměřený na produkci aplikačních výsledků převážně v oboru buněčné terapie, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny, ale i dalších (ORL, unikátní nový nanodetektor apod.). Výsledky průběžně zveřejňuje na stránkách projektu a nabízí je soukromému sektoru k využití na základě nevýhradní licence (pro výrobu a uplatnění na trhu, klinické užití nebo experimentální činnost – záleží na konkrétním výsledku).

Výsledky projektu pro možné využití najdete zde :bottom of page