top of page
  • CzechBio

Nagojský protokol: metodický pokyn MŽPOriginální zpráva:


Vážená paní, vážený pane,

na základě naší dřívější komunikace ohledně přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání si Vás dovoluji informovat, že Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo v červencovém čísle Věstníku MŽP Metodický pokyn k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu. Metodický pokyn přikládám v příloze a je také k dispozici on-line: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2019/$FILE/SOTPR-Vestnik_cervenec_2019-190801.pdf.

Účelem metodického pokynu je usnadnit uživatelům genetických zdrojů v České republice praktické naplňování požadavků právních předpisů souvisejících s Nagojským protokolem, a to zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii a zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu (účinného od 20. 6. 2018).

Nagojský protokol a související právní předpisy se vztahují na uživatele genetických zdrojů, tedy na právnické i fyzické osoby, které provádějí výzkum a vývoj v oblasti genetického nebo biochemického složení rostlinného, živočišného či mikrobiálního materiálu, a to i pomocí biotechnologií. Mezi povinnosti uživatelů patří tzv. postup s náležitou péčí a také podávání prohlášení o tomto postupu ve fázi přijetí finančních prostředků na výzkum, případně ve fázi konečného vývoje produktu.

Věříme, že se metodický pokyn stane pro uživatele v ČR užitečnou pomůckou, a uvítáme, pokud jej budete dále sdílet s kolegy, kteří by jej mohli využít.

S cílem zvyšovat povědomí českých uživatelů o povinnostech souvisejících s využíváním genetických zdrojů podle Nagojského protokolu také MŽP nabízí konzultace či přednášky. V případě zájmu se na mne prosím neváhejte obrátit.

Podrobnější informace naleznete také na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/nagojsky_protokol.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Eliška ROLFOVÁ

ministerský rada oddělení mezinárodních úmluv odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí

Comments


bottom of page