top of page

SPOLEČNÉ PROJEKTY

KLOSTRIDIOVÉ INFEKCE U PRASAT - EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A TERAPIE

MZE - NAZV

Cílem projektu bylo přispět k řešení problematiky ztrát selat v období mezi porodem a odstavem, které jsou vyvolány infekcemi bakterií rodu Clostridium.

Partner: Bioveta, a.s.

MOŽNOSTI VAKCINACE MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

MZE - NAZV

Projekt byl zaměřen na přípravu experimentální vakcíny proti klíšťové encefalitidě k veterinárnímu užití a ověření její účinnosti. Nedílnou součástí projektu byl i vývoj metodiky potřebné k detekci viru ve tkáních a mléku infikovaných zvířat.

MULTIEPITOPOVÁ SYNTETICKÁ VAKCÍNA PROTI BORELIÓZE PRO VETERINÁRNÍ APLIKACE

Tento projekt byl realizován po dobu 4 let za finanční podpory Technologické agentury ČR. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Univerzita Palackého Olomouc, Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR a Fyzikální ústav AV ČR, ve spolupráci se společností Bioveta z Ivanovic na Hané vytvořili v rámci projektu rekombinantní chimerickou multiepitopovou vakcínu proti Lymeské borelioze, která bude určena jak lidským, tak i zvířecím pacientům. Unikátnost vakcíny je dána tím, že působí na širokou škálu borelií, které jsou hlavními původci onemocnění.

Evropský patent udělen v roce 2020

Cena za 3. místo v rámci 4. ročníku soutěže, Nejlepší spolupráce roku, která je organizována Americkou obchodní komorou v ČR a Sdružením pro zahraniční investice ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR

Partner: Bioveta, a.s.

MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT

Cílem projektu bylo ověřit možnost použití inaktivované vakcíny proti netyphoidním sérovarům salmonel prasat ke snížení jejich prevalence u jatečných prasat a ke snížení úrovně kontaminace jatečných produktů salmonelami. Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis.

Národní patent byl oceněn Uznáním ministrem zemědělství a předsedy ČAZV za realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji na výstavě Země živitelka 2015

Cenu za 2. místo v rámci 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku, která je organizována Americkou obchodní komorou v ČR a Sdružením pro zahraniční investice ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR

 Partner: Bioveta, a.s.

OPTIMALIZACE VAKCINAČNÍHO SCHÉMATU OSLABENÉ VAKCÍNY SALMONELLA ENTERITIDIS VEDOUCÍ K DLOUHODOBÉ OCHRANĚ DRŮBEŽE PŘED INFEKCÍ SALMONELAMI

TAČR

Projekt byl zaměřen na nalezení optimalizovaného vakcinačního schématu vedoucího k dlouhodobé ochraně chovů drůbeže před infekcí salmonelami.

 

Partner: Bioveta, a.s.

1 / 3

Please reload

bottom of page