© 2016-2020 CzechBio,  Design by Petr Zach

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu bakteriálních onemocnění ryb, včel a zánětu mléčné žlázy u skotu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci a kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy a vývoj vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků.

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015 – 2019

UDRŽITELNÝ ROZVOJ KLASTRU CZECHBIO je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality řízení klastru, rozšíření a zlepšení kvality služeb členům klastru, sdílení znalostí mezi členy klastru a podpora společných účastí ve výzkumných a inovačních projektech.

Vývoj nových purifikačních postupů rekombinantních antigenů pro funkční testy, diagnostiku a vakcinaci

Cílem společného výzkumného projektu byl vývoj nových purifikačních postupů rekombinantních antigenů pro funkční testy, diagnostiku či vakcinaci.

 

Cíle projektu se podařilo dosáhnout zejména pomocí zakoupeného přístroje – kapalinového chromatografu Shimadzu LC-20AB. Purifikace a částečná charakterizace všech níže a v přílohách uvedených proteinů byla realizována na tomto přístroji. Tento program byl důsledně realizován díky kvalitní vědecko-výzkumné spolupráci členů klastru. Tato spolupráce umožnila v průběhu řešení připravit dostatečná množství celé řady rekombinantních proteinů s definovaným stupněm čistoty. Mezi tyto proteiny patří například: Lidský fibroblastický růstový faktor FGF2, Interferonem gamma z morčete domácího (Cavia porcellus), Interferon gamma z tura domácího (Bos taurus), Interferon gamma králíka divokého (Oryctolagus cuniculus), Rekombinantní protein 60 kDa chaperonin (Cpn) 1, Rekombinantní lidský protein CRT, Rekombinantní protein TRAIL (Homo sapiens), Rekombinantní antigeny z bakterie Francisella (FTT), rekombinantní scFv protilátky a další proteiny. Pro všechny z purifikovaných proteinů byly navrženy sekvence syntetických genů, nebo byla připravena příslušná cDNA a vytvořeny potřebné expresní vektory pro produkci rekombinantních proteinů v příslušných expresních mikroorganismech. Pro jednotlivé proteiny pak byly vyvinuty a optimalizovány specifické purifikační postupy umožňující dosažení potřebných množství v požadovaném stupni čistoty. Projekt číslo 5.1 SPK01/022 byl řešen v období 1/2010 až 6/2013.

Celkové výdaje projektu 6 900 000 Kč, z toho 2 476 000 Kč hradilo sdružení ze svých prostředků, 4 424 000 Kč byla dotace z OPPI (opatření 5.1 programu SPOLUPRÁCE – Klastry), z toho 3 760 400 Kč bylo hrazeno strukturálních fondů a 663 600 Kč ze státního rozpočtu.

 

V rámci realizace projektu vznikla šestistranná smlouva o využití investice – kapalinového chromatografu a financování spoluúčasti ze strany příjemce, na kterou navázaly další společné výzkumné projekty.

Please reload