© 2016-2019 CzechBio,  Design by Petr Zach

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu bakteriálních onemocnění ryb, včel a zánětu mléčné žlázy u skotu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci a kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy a vývoj vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ KLASTRU CZECHBIO je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality řízení klastru, rozšíření a zlepšení kvality služeb členům klastru, sdílení znalostí mezi členy klastru a podpora společných účastí ve výzkumných a inovačních projektech.

Vývoj nových purifikačních postupů rekombinantních antigenů pro funkční testy, diagnostiku a vakcinaci

Cílem společného výzkumného projektu byl vývoj nových purifikačních postupů rekombinantních antigenů pro funkční testy, diagnostiku či vakcinaci.

 

Cíle projektu se podařilo dosáhnout zejména pomocí zakoupeného přístroje – kapalinového chromatografu Shimadzu LC-20AB. Purifikace a částečná charakterizace všech níže a v přílohách uvedených proteinů byla realizována na tomto přístroji. Tento program byl důsledně realizován díky kvalitní vědecko-výzkumné spolupráci členů klastru. Tato spolupráce umožnila v průběhu řešení připravit dostatečná množství celé řady rekombinantních proteinů s definovaným stupněm čistoty. Mezi tyto proteiny patří například: Lidský fibroblastický růstový faktor FGF2, Interferonem gamma z morčete domácího (Cavia porcellus), Interferon gamma z tura domácího (Bos taurus), Interferon gamma králíka divokého (Oryctolagus cuniculus), Rekombinantní protein 60 kDa chaperonin (Cpn) 1, Rekombinantní lidský protein CRT, Rekombinantní protein TRAIL (Homo sapiens), Rekombinantní antigeny z bakterie Francisella (FTT), rekombinantní scFv protilátky a další proteiny. Pro všechny z purifikovaných proteinů byly navrženy sekvence syntetických genů, nebo byla připravena příslušná cDNA a vytvořeny potřebné expresní vektory pro produkci rekombinantních proteinů v příslušných expresních mikroorganismech. Pro jednotlivé proteiny pak byly vyvinuty a optimalizovány specifické purifikační postupy umožňující dosažení potřebných množství v požadovaném stupni čistoty. Projekt číslo 5.1 SPK01/022 byl řešen v období 1/2010 až 6/2013.

Celkové výdaje projektu 6 900 000 Kč, z toho 2 476 000 Kč hradilo sdružení ze svých prostředků, 4 424 000 Kč byla dotace z OPPI (opatření 5.1 programu SPOLUPRÁCE – Klastry), z toho 3 760 400 Kč bylo hrazeno strukturálních fondů a 663 600 Kč ze státního rozpočtu.

 

V rámci realizace projektu vznikla šestistranná smlouva o využití investice – kapalinového chromatografu a financování spoluúčasti ze strany příjemce, na kterou navázaly další společné výzkumné projekty.

Please reload