top of page

PROPAGACE

Cílem společné účasti klastru CzechBio na klíčových biotechnologických akcích je získání obchodních partnerů a posílení známosti české biotechnologie ve světě.

Klastr CzechBio se od svého založení v roce 2008 účastní jako vystavovatel na světově nejrozsáhlejší a nejprestižnější biotechnologické výstavy BIO INTERNATIONAL CONVENTION ve Spojených státech. Tato akce je na návrh klastru CzechBio pravidelně zařazována na seznam tzv. „českých oficiálních účastí“ (ČOÚ) podporovaných organizačně i finančně MPO ČR. Výběr českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích se provádí v souladu s aktuální Exportní strategií ČR na roky 2012 — 2020. Aktivní prezentace CzechBio na mezinárodních akcích: 2008 BIO INTERNATIONAL CONVENTION San Diego, 2009 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Atlanta, 2010 BIO ASIA IDERABAD INDIA, 2010 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Chicago 2010 BIO EUROPE MUNICH, 2011 BIO EUROPE MILANO, 2011 BIO CHINA PEKING, 2011 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Washington, 2011 CPHI FRANKFURT, 2011 BIO FORUM LODZ, 2011 CPHI FRANKFURT, 2011 TECHNOLOGAL DAYS CZECH REP., CZECHINVEST QUANG ZHOU, CHINA, 2011 TECHNOLOGAL DAYS CZECH REP., CHICAGO, 2012 BIO FORUM BRNO, 2012 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Boston, 2012 BIO CHINA ŠANGHAJ, 2012 POLUTEC LYON, 2013 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Chicago, 2013 BIOTECH ČESKÉ BUDĚJOVICE (Oct 2013), 2014 BIO INTERNATIONAL CONVENTION San Diego, 2014 British Business days, Brno, 2015 Czech French Business days, 2015 BIO INTERNATIONAL CONVENTION Philadelphia, 2016 BIO INTERNATIONAL CONVENTION San Francisco, 2017 BIO INTERNATIONAL CONVENTION San Diego. O výjimečném postavení Bio International Convention svědčí údaje z loňského (2016) roku. Veletrhu se zúčastnilo více než 1800 vystavovatelů z oborů biopaliva, bioinformatika, biologie, bio produkce a bioprocesing, buněčná biologie, chemie, klinická hodnocení, kloudové výpočty, cílení léčivých přípravků (drug delivery), vývoj a nové léky, genomika a genetika, zdravotnické materiály a diagnostika, nanotechnologie, personalizovaná medicína, kontrola léčiv, kmenové buňky, terapeutika a vakcíny. Stovky prezentací společností, které dominují v biotechnologických inovacích, nejlepší světoví odborníci mají stovky přednášek v 18 sekcích. Počet dvoustranných obchodních jednání každoročně roste, vloni dosáhl 37500, což představoval nárůst 23% proti roku 2015. Na realizační společnost ČOÚ každoročně vypisuje MPO výběrové řízení, v komisi jsou zástupci CzechInvest, MPO i CzechBio.

 

MPO hradí u ČOÚ na zahraničním veletrhu v kategorii „společná expozice“: prostor v expozici, stavbu expozice, grafický koncept expozice, společné prostory v expozici, pojištění, wifi pro připojení internetu a doprovodnou propagaci. Vystavovatel pak hradí registrační poplatek (v roce 2017 to bude 18.000 Kč), podíl na spotřebě energií ve společných prostorech, dopravu a ubytování účastníků. Náklady na účast CzechBio jsou způsobilými výdaji schválených projektů (dříve OPPI, nyní OP PIK/Spolupráce), spoluúčast CzechBio je 50 až 30%, ta je pak rozpočtena na vystavující členské firmy.

 

Česká republika byla vnímána jako země podporující inovativní podnikatelská odvětví. Biotechnologický a biomedicínský obor, které sdružení CzechBio reprezentuje, patří pak k celosvětově nejdynamičtějším a nejperspektivnějším, dokladem toho je skutečnost, že ani nedávná finanční krize nezastavila růst biotechnologického sektoru. Členské společnosti CzechBio se této prestižní světové akce pravidelně účastní posledních deset let.  

bottom of page