top of page

INBIT SETKÁNÍ

NOVINKY

NOVINKY 

CZECHBIO

V MÉDIÍCH

AKTUALITY

April 05, 2019

Memorandum - kritická situace programu Aplikace z OPPIK

Asociace biotechnologických společností ČR - CzechBio se obrátila otevřeným dopisem na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Důvodem k zaslání otevřeného dopisu je neutěšená a velmi vážná situace stavu administrace a schvalovacího procesu výzkumných a vývojových projektů v programu APLIKACE z OP PIK. Tento dopis byl zaslán na základě jednání představenstva a VH CzechBio.

1 / 17

Please reload

V MEDIÍCH

Tisková zpráva k Závěrečné konferenci k internacionalizaci klastru

October 16, 2017

Sdružení českých biotechnologických firem CzechBio bylo založeno v roce 2008, pravidelně se účastní největších světových biotechnologických veletrhů. Připravuje se na získání bronzové známky excelentního klastru a do otevřené výzvy má připraven projekt Internacionalizace klastru CzechBio. Projekt Rozvoj klastru Czechbio v programu OP PIK - Spolupráce byl řešen od června 2016 do září 2017. V závěru realizace projektu proběhla 22. září „závěrečná konference“. Manažer sdružení prezentoval výstupy projektu, mezi nimiž se počítalo i s nárůstem počtu členů klastru. Dva noví členové, CONTIPRO a.s. a ProjectPharm s.r.o. se prezentovali na seminářích v průběhu řešení a tři noví členové, Student Science s.r.o., PrimeCell a.s. a Trigon-Plus s.r.o. se prezentovali na závěrečné konferenci. Během odpoledního jednání konference prezentovala VŠCHT v Praze vědecké výstupy s komerčním potenciálem a následoval matchmaking jednání autorů výzkumu se zájemci z řad výrobních firem.

Závěrečná konference projektu Rozvoj klastru CzechBio 22.9.2017

September 22, 2017

Sdružení českých biotechnologických firem CzechBio bylo založeno v roce 2008, pravidelně se účastní největších světových biotechnologických veletrhů. Připravuje se na získání bronzové známky excelentního klastru a má připraven projekt Internacionalizace klastru CzechBio. Právě končí realizaci projektu Rozvoj klastru CzechBio, jehož závěrečná konference se bude konat 22.9.2107 na VŠCHT Praha. V letošním roce posílily řady klastru společnosti CONTIPRO a.s., ProjectPharm s.r.o., TRIGON PLUS s.r.o. a Bionix s.r.o.

Tisková zpráva konference 14 all Bio

Česká republika patří mezi novými členy EU k elitě biotechnologického sektoru

 Vážení kolegové,právě byla zveřejněna průlomová zpráva, která hodnotí biotechnologický průmysl 12 nových členských států EU a kandidátských zemí Turecka a Chorvatska. 
  Kromě hodnocení stavu biotechnologického průmyslu zároveň navrhuje způsoby řešení vládám nových a kandidátských zemí EU, jak správně tento sektor podporovat. Uvádí také možné příležitosti pro 260 biotechnologických firem z uvedených 14 států.  
  Byť Česká republika patří mezi země s nejrychleji se rozvíjejícím biotechnologickým průmyslem, stále mezi ní a evropskými „biotech" mocnostmi, jako je Švýcarsko či Velká Británie, existuje velká propast. Největší slabina visí na nedostatku politické kontinuity a na nejasných kompetencích ministerstev při prosazování vhodné koncepce podpory biotechnologií.

 

 

Please reload

CZECHBIO

V MÉDIÍCH

INBIT SETKÁNÍ

INBIT SETKÁNÍ

Dne 15. 4. 2010 došlo v prostorách Biotechnologického inkubátoru INBIT v Bně-Bohunicích k setkání mezi zástupci akademických institucí a výzkumných pracovišť s privátními firmami za účelem realizace společných projektů aplikovaného výzkumu financovaných nově vzniklou Technologickou agenturou ČR a programem TIP Ministerstva průmyslu a obchodu. Prezentace z tohoto setkání jsou Vám níže přiloženy k dispozici.  

bottom of page