HISTORIE VZNIKU

STRUKTURA

ODKAZY

 

HISTORIE ZALOŽENÍ ORGANIZACE

2. prosince 2008
18. prosince 2008

Od 10.00 proběhlo první setkání představitelů podniků a institucí působících v oblasti biotechnologií. Setkání se účastnili zástupci cca 60 soukromých společností a akademických institucí. Výstupem tohoto jednání byl detailnější plán dalšího postupu:
- zajištění dotazníkového šetření (průzkum zájmu společností, přijatelnost různých právních forem, návrhy aktivit klastru, mechanismus projednávání dokumentů) v období 30.9.-20.10.2008
- od 20.10. do 10.11. byla naplánována emailová konference mezi jednotlivými potenciálními členy klastru.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo CzechBio

předseda

RNDr. Marek Moša, PhD. (MB PHARMA s. r. o.)

členové

MUDr. Peter Bauer, PhD. (Bioinova, s. r. o.)

MVDr. Mgr. Ladislav Pažout (Dyntec spol. s. r. o.)

RNDr. Josef Boštík, CSc. (Fagofarma, s. r. o.)

Dozorčí rada CzechBio

členové

Ing. Michaela Poláková (Vidia s. r. o.)

Ing. Irena Kolouchová, PhD. (VŠCHT)

Hana Potočková, M.Sc. (Contipro, a. s.)

ODKAZY

 
V této sekci naleznete odkazy na spolupracující oborové biotechnologické asociace v zahraničí, stejně jako na další relevantní organizace
Europa Bio
Švýcarská biotechnologická asociace
Maďarská biotechnologická asociace
Katalánská biotechnologická asociace
Bavorská biotechnologická asociace
Saská biotechnologická asociace
Švédská biotechnologická asociace
Štýrský Life Science klastr
Evropská patentová kancelář