HISTORIE VZNIKU

STRUKTURA

ODKAZY

 

HISTORIE ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Uskutečnilo se již třetí setkání podniků a institucí působících v oblasti biotechnologií. Na jednání byly prezentovány výstupy z dotazníkového šetření (výčet společných aktivit členů) a jako vhodná právní forma bylo prezentováno: zájmové sdružení právnických osob. Důležitým výstupem tohoto jednání bylo ustavení osmičlenného přípravného výboru, jehož úkolem byla příprava vlastního založení asociace (příprava zakladatelských dokumentů, příprava ustavující schůze apod.).

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo CzechBio

předseda

RNDr. Marek Moša, PhD. (MB PHARMA s. r. o.)

členové

MUDr. Peter Bauer, PhD. (Bioinova, s. r. o.)

MVDr. Mgr. Ladislav Pažout (Dyntec spol. s. r. o.)

RNDr. Josef Boštík, CSc. (Fagofarma, s. r. o.)

Dozorčí rada CzechBio

členové

Ing. Michaela Poláková (Vidia s. r. o.)

Ing. Irena Kolouchová, PhD. (VŠCHT)

Hana Potočková, M.Sc. (Contipro, a. s.)

ODKAZY

 
V této sekci naleznete odkazy na spolupracující oborové biotechnologické asociace v zahraničí, stejně jako na další relevantní organizace
Europa Bio
Švýcarská biotechnologická asociace
Maďarská biotechnologická asociace
Katalánská biotechnologická asociace
Bavorská biotechnologická asociace
Saská biotechnologická asociace
Švédská biotechnologická asociace
Štýrský Life Science klastr
Evropská patentová kancelář