top of page
historie

HISTORIE ZALOŽENÍ ORGANIZACE

18. prosince 2008

  Za účasti zástupců společností: SEVAPHARMA a.s., BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Bioveta, a.s., BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Zentiva Group, a.s. , LONZA BIOTEC s.r.o. a Biotechnologického ústavu AV ČR, v.v.i., se uskutečnilo první jednání, jehož cílem bylo prodiskutovat záměr založení českého biotechnologického klastru. Výstupem této schůzky byla jasná podpora všech přítomných v pokračování příprav k založení klastru, s tím, že v dalším postupu je nutné oslovit co nejširší spektrum soukromých společností, institucí terciál-ního vzdělávání a výzku-mných organizací zabýva-jících se biotechnologiemi formou dotazníkového šetření, prostřednictvím výsledků šetření definovat aktivit klastru a také nalézt vhodnou právní formu nositele klastrových aktivit.

struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo CzechBio

předseda

RNDr. Marek Moša, PhD. (MB PHARMA s. r. o.)

členové

MUDr. Peter Bauer, PhD. (Bioinova, s. r. o.)

MVDr. Mgr. Ladislav Pažout (Dyntec spol. s. r. o.)

RNDr. Josef Boštík, CSc. (Fagofarma, s. r. o.)

Dozorčí rada CzechBio

členové

Ing. Michaela Poláková (Vidia s. r. o.)

Ing. Irena Kolouchová, PhD. (VŠCHT)

Hana Potočková, M.Sc. (Contipro, a. s.)

ODKAZY

odkazy
V této sekci naleznete odkazy na spolupracující oborové biotechnologické asociace v zahraničí, stejně jako na další relevantní organizace
Europa Bio
Švýcarská biotechnologická asociace
Maďarská biotechnologická asociace
Katalánská biotechnologická asociace
Bavorská biotechnologická asociace
Saská biotechnologická asociace
Švédská biotechnologická asociace
Štýrský Life Science klastr
Evropská patentová kancelář
bottom of page