top of page
historie

HISTORIE ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Uskutečnilo se jednání přípravného výboru pro založení biotechnologického klastru. Přípravný výbor prodiskutoval konečnou verzi stanov a zakladatelské smlouvy sdružení, rozpočet nákladů na rok 2009 a harmonogram dalších kroků vedoucích k založení sdružení CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. Všechny tyto dokumenty byly rozeslány všem osloveným společnostem k připomínkování.

struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo CzechBio

předseda

RNDr. Marek Moša, PhD. (MB PHARMA s. r. o.)

členové

MUDr. Peter Bauer, PhD. (Bioinova, s. r. o.)

MVDr. Mgr. Ladislav Pažout (Dyntec spol. s. r. o.)

RNDr. Josef Boštík, CSc. (Fagofarma, s. r. o.)

Dozorčí rada CzechBio

členové

Ing. Michaela Poláková (Vidia s. r. o.)

Ing. Irena Kolouchová, PhD. (VŠCHT)

Hana Potočková, M.Sc. (Contipro, a. s.)

ODKAZY

odkazy
V této sekci naleznete odkazy na spolupracující oborové biotechnologické asociace v zahraničí, stejně jako na další relevantní organizace
Europa Bio
Švýcarská biotechnologická asociace
Maďarská biotechnologická asociace
Katalánská biotechnologická asociace
Bavorská biotechnologická asociace
Saská biotechnologická asociace
Švédská biotechnologická asociace
Štýrský Life Science klastr
Evropská patentová kancelář
bottom of page